• -627,96 €
  • Victron Energy EasySolar 3000VA 24V
  • Victron Energy EasySolar 3000VA 24V
Victron Energy EasySolar 3000VA 24V
2 590,45 €
1 962,49 € Ušetríte 627,96 €
s DPH
Posledné kusy na sklade

Komplexné Riešenie pre váš ostrovný alebo hybridný solárny systém. K Jednotke pripojíme solárne panely, batérie, elektrocentrálu alebo distribučnú SIEŤ, spotrebiče a máme profesionálny 1f systém, 2400 W menič, 24 V batérie, FV max. 2000 Wp

Množstvo

EasySolar pomáha k vyššej miere energetickej nezávislosti na rozvodnej sieti v hybridných (prítomná distribučná sieť) alebo ostrovných systémoch (bez alebo s elektrocentrálou). Ide o centrálne plne automatické komplexné zariadenie.

EasySolar zlučuje všetko do jedného kompaktného zariadenia:

  • DC / AC měničs
  • AC / DC nabíjačkou
  • solárny MPPT regulátor
  • farebný riadiace / ovládací displej Color Control GX

Komponenty sú vzájomne prepojené silovými a dátovými káblami. Jednotka je osadená AC aj DC ochranou na vstupoch aj výstupoch. Ľahko a rýchlo sa inštaluje, je nenáročná na inštalačný priestor a minimalizuje nutnú kabeláž. V ostrovných systémoch uprednostňuje využívanie energie z elektrocentrály. V hybridných systémoch naopak sofistikovane a automaticky uprednostňuje využívanie vyrobenej solárnej energie a energie uloženej v batérii pred odbery z rozvodnej siete. Je určený pre napájanie 230 V AC jednofázových spotrebičov.

Podrobný popis fungovania:

Jednotka EasySolar je určená ako do ostrovného (off-grid) systému s elektrocentrálou ako záložným AC zdrojom, tak do hybridného systému s distribučnou sieťou ako AC zdrojom.

Továrenské nastavenie je určené pre ostrovnú prevádzku.

EasySolar v tomto režime pracuje nasledovne. Fotovoltaické pole s MPPT regulátorom generuje elektrickú energiu, ktorú sú prioritne a priamo bez účasti batérie napájanie 230 V AC spotrebiče prostredníctvom meniča / nabíjača. Ak je aktuálna výroba fotovoltaického poľa vyššia ako spotreba spotrebičmi, je prebytočná energia adaptívnym spôsobom pomocou MPPT regulátora uložená do batérie. Ak je batéria nabitá, MPPT regulátor utlmí výrobu z fotovoltaického poľa.

Ak spotreba AC spotrebičmi vyššia ako výroba z fotovoltaického poľa, je ďalej potrebná energia automaticky odoberaná z batérie. Pri vybití batérie pod prednastavenú napäťovú úroveň, dôjde k vypnutiu vstavaného meniča / nabíjačky s prerušením napájania AC spotrebičov. Nabíjanie batérie z fotovoltaického poľa ale funguje bez obmedzenia ďalej. Po čiastočnom nabití batérie nad prednastavenú napäťovú úroveň dôjde opäť k automatickej aktivácii a fungovanie meniče / nabíjačky a napájanie AC spotrebičov. Pre zabránenie vypnutia meniča / nabíjačky na základe vybitej batérie je možné manuálne alebo automaticky (pomocou displeja CC GX) naštartovať elektrocentrálu. Akonáhle menič / nabíjač vydetekuje na svojom AC vstupe AC zdroj (elektrocentrálu), pripojí sa k nemu. Následne sú prioritne týmto AC zdrojom napájané AC spotrebiče na výstupoch EasySolaru (dôjde k prepojeniu AC vstupu a AC výstupov meniča / nabíjača). Ak je k dispozícii ešte ďalšia dostupná energia z elektrocentrály, je touto energiou nabíja batéria (nezávisle a bez ohľadu na fotovoltaickom systéme). Na displeji CC GX je možné nastaviť maximálny výkon (prúd), ktorý môže byť z elektrocentrály odoberaný, aby nedošlo k jej preťaženiu a vypnutiu. Pokiaľ je odber AC spotrebičmi vyšší, než výkon centrály, je znova potrebná energia nad výkon elektrocentrály odoberá z fotovoltaického poľa a / alebo batérie (ak je aspoň čiastočne nabitá) prostredníctvom meniča / nabíjačky (přistřídává k výkonu generátora - funkcia PowerAssist). Ak je menič / nabíjač preťažený vysokým odberom AC spotrebičmi, automaticky vypne. Následne sa pokúsi automaticky ešte dvakrát naštartovať, a ak preťaženie pretrváva, trvale sa vypne. Potom je nutné ho mechanicky vypnú a zapnúť (vypínačom na čelnej strane alebo vzdialene pomocou displeja CC GX). Ak je menič / nabíjač automaticky vypnutý na vybitú batériu a za tohto stavu dôjde k naštartovaniu elektrocentrály, menič / nabíjač automaticky aktivuje. Poškodenie meniča / nabíjača na vysokú AC záťaž nehrozí (menič / nabíjač zvláda aj tvrdé skraty na výstupe). Všetky prechody odberu energie z batérie na elektrocentrálu a späť sa deje bez prerušenia napájania AC spotrebičov (do 20 ms). Opísané fungovanie EasySolaru v ostrovnom systéme v spolupráci s elektrocentrálou vyžaduje spravidla úpravu nastavenia (vzdialene alebo pomocou rozhrania MK3-USB a programu VE.Configure 3 - nie je súčasťou). Špecifické požiadavky na charakter elektrocentrály nie sú (akýkoľvek typ / výrobcu invertorových elektrocentrál alebo s AVR reguláciou). Viac informácií na vyžiadanie.

Hybridné fungovanie EasySolaru je určené tam, kde je trvalo dostupná distribučná sieť pripojená na jeho AC vstup. V tomto režim jednotka uprednostňuje energiu z fotovoltaického poľa a / alebo batérie pred energiou zo siete. Hybridnú funkciu je nutné v EasySolaru adekvátne nastaviť (vzdialene alebo pomocou rozhrania MK3-USB a programu VE.Configure 3 - nie je súčasťou). Ak je prítomná sieť, je k nej EasySolar trvalo pripojený a to aj keď sieť bezprostredne nepotrebuje (batéria nie je vybitá a menič nie je preťažený). Zo siete sa neustále určité minimálne množstvo energie odoberá a / alebo dodáva bez ohľadu na aktuálny prevádzkový stav (sú prítomné technické merateľné prietoky do siete). Aj pri pripojenej distribučnej sieti je uprednostnený odber energie z fotovoltaického poľa a / alebo batérie pre napájanie AC spotrebičov. Fotovoltaické pole generuje elektrickú energiu, ktorú sú prioritne a priamo bez účasti batérie napájanie 230 V AC spotrebičov prostredníctvom meniča / nabíjača. Ak je výroba fotovoltaického poľa vyššia ako spotreba spotrebičmi, je prebytočná energia adaptívnym spôsobom pomocou MPPT regulátora uložená do batérie. Ak je batéria nabitá, MPPT regulátor utlmí automaticky výrobu z fotovoltaického poľa (prípadne je energia cielene dodaná do distribučnej siete v závislosti od nastavenia). Ak je batéria vybitá pod prednastavenú úroveň (nastaviteľné na displeji Color Control GX), je odber z fotovoltaického poľa a batérie ukončený a AC spotrebiče sú napájané plne z distribučnej siete. Akonáhle sa batéria čiastočne nabije z fotovoltaického systému (o 5-10%), dôjde opäť automaticky na napájanie AC spotrebičov z fotovoltaického poľa a / alebo batérie. Akonáhle je odber AC spotrebičmi väčší ako 80-90% maximálneho trvalého výkonu meniča / nabíjačky, priberá si menič / nabíjač ďalšie potrebou energiu adekvátne zo siete (funkcia GridAssist), aby nedošlo k preťaženiu meniča. Pri výpadku siete (blackout) napájanie AC spotrebičov a dobíjanie batérie z fotovoltaického poľa pokračuje bez prerušenia (fungovanie EasySolaru je plne nezávislé na sieti). Pri výpadku siete je batéria vybíjaná na hlbšej (definovanú) úroveň než pri prítomnej sieti. Súčasne môže napájať AC spotrebiče iba do svojho maximálneho trvalého výkonu meniča. Pokiaľ dôjde pri výpadku siete k vypnutiu meniča / nabíjačky pri vybitej batérii a následne dôjde k obnoveniu siete, menič / nabíjač automaticky aktivuje, začne napájať AC spotrebiče a dobije zo siete batériu na minimálnu prednastavenú hodnotu. Principiálne sa jedná o tzv. DC coupling. Systém má možnosť aktivácie funkcie ochrany olovenej batérie proti negatívnemu vplyvu dlhodobého vybitia (uprednostňuje využitie solárnej energie pre dobitie batérie alebo dobitie batérie zo siete). EasySolar možno za určitých podmienok kombinovať so sieťovým meničom (meničmi) na vstupe alebo výstupoch (AC coupling).

Viac tu: https://www.victronenergy.com/live/ess:design-installation-manual alebo na vyžiadanie.

Pri štandardných rodinných domov je prítomná trojfázová prípojka. Jednotlivé fázy sú privedené do hlavného rozvádzača a na každú fázu sú zapojené vybrané jednofázové spotrebiče alebo okruhy. EasySolar sa jednoducho vsunie na jednu vybranú fázu pred vstup do hlavného rozvádzača. V hlavnom rozvádzači sa potom na daný zálohovaný okruh napojí vybrané spotrebiče, ktoré chceme napájať prednostne solárnou energiou.

EasySolar disponuje jedným AC vstupom s ističom 63 A pre pripojenie siete alebo elektrocentrály. Ďalej je tu päť samostatných AC výstupov pre napájanie spotrebičov. Štyri sú označené ako AC out 1A, AC out 1B, AC out 1C, AC out 1D s osadenými ističmi 16, 16, 10 a 10 A. Tieto výstupy fungujú aj pri výpadku AC zdroje - spotrebiče sú napájané z batérie a / alebo fotovoltaického poľa aj pri neprítomné sieti alebo elektrocentrály. Piaty AC výstup (označený ako AC out 2) s ističom 16 A funguje len ak je prítomný AC zdroj - sieť alebo elektrocentrála. V opačnom prípade je automaticky vypnutý. Ak je výstup AC out 2 aktívny, je funkčne rovnocenný so zvyšnými výstupmi. Na AC out 1 výstupy umiestňujeme kritické spotrebiče, ktoré majú byť napájané za všetkých okolností, teda aj pri výpadku siete alebo vypnuté elektrocentrále. Na AC out 2 výstup umiestňujeme také AC spotrebiče, ktoré bezprostredne nepotrebujeme alebo nechceme napájať energiou z batérie (zvyšnej spotrebiča). Alternatívne možno AC out 2 výstup nastaviť na ohrev vody zo solárnych prebytkov. Môže sa využiť ľubovoľný počet výstupov. Všetky výstupy majú spoločný prúdový chránič 63 A. Kabeláž vstupu a výstupov sa pripájajú na príslušné ističa. Na DC strane je spoločná 250 A poistka istiace MPPT regulátor aj batériu.

Color_Control_ASO(1).jpg

Technický list nájdete v záložke na stiahnutie.

Victron Energy
2 ks.

Tabuľka vlastností

systémové napätie DC
24V
Typ ostrovného meniča
čistý sínus
dobíjanie batérií ext. zdroja 230V
áno
Typ meniča / použitie
Hybridný + OFF-Grid
Značka
Victron Energy
Kategória
EasySolar
Počet fáz
1~ Jednofázový
Rozhranie
Ethernet
Počet MPPT
1
Počet výstupov
2

Špecifické referencie

Stiahnuť

DatovyList-VE-EasySolar

DatovyList-VE-EasySolar

Stiahnuť (190.78k)

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte Váš názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.*

Doprava v rámci celej SR

rýchle a spoľahlivé dodanie

Nakupujte bezpečne

sme certifikovaný e-shop

Najlepšie ceny produktov

Máte lepšiu cenu? Napíšte nám.

Odborná montáž

tím certifikovaných inštalatérov

Zakaznícka podpora

s nákupom radi poradíme.